Generelle vilkår og betingelser

1) GENERELT

 1. Medmindre andet er skriftligt aftalt af en direktør for The Neon Company B.V. “selskabet”, gælder følgende vilkår og betingelser for alle kontrakter indgået af The Neon Company med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser.
 2. “Kunden” er den person, virksomhed eller virksomhed, der bestiller varer og/eller tjenesteydelser.

2) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

 1. Selskabet, The Neon Company, er registreret i Nederlandene under selskabsnummer 87844699 med hjemsted på Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Nederlandene.
 2. Selskabets handelsadresse er Spadesteek 12, 4131 MB Vianen, Utrecht i Nederlandene.
 3. Selskabet kan kontaktes skriftligt på dets handelsadresse, pr. telefon på +31 (0) 30 207 24 67 eller pr. e-mail på sales@theneoncompany.shop.

3) SPECIFIKATIONER

a). Billeder og data i kataloger, brochurer, prislister og reklamemateriale er kun en indikation af den type varer, der tilbydes, og ingen af de priser eller andre data, der er indeholdt heri, udgør et tilbud fra selskabet.

 1. Farverne på trykte materialer, der leveres af selskabet eller på selskabets websted, er kun vist til illustrative formål og udgør ikke en nøjagtig repræsentation af den endelige farve på et produkt, som kunden måtte bestille.
 2. Selv om virksomheden bestræber sig på at være så nøjagtig som muligt, kan størrelser, vægte, kapaciteter og dimensioner i trykte materialer, der leveres af virksomheden eller på virksomhedens websted, variere.
 3. Kunden garanterer, at han ikke stoler på virksomhedens dygtighed eller dømmekraft ved udvælgelsen af varerne eller ved afgørelsen af, hvor velegnede produkterne er til et bestemt formål. Samt neonrørets diameter, farvenuancer, dybdematerialer, variation i dele i forhold til størrelse, forbindelsesmaterialer og fastgørelsesmaterialer.

4) SIKKERHED

Alle specifikationer, planer, tegninger, knowhow og andre fortrolige oplysninger fra selskabet, uanset om de er af teknisk eller kommerciel art, som måtte blive videregivet til kunden, eller som kunden måtte komme i besiddelse af, må kun anvendes af kunden til kontraktformål og må ikke videregives til andre personer, firmaer eller virksomheder. Alle specifikationer, planer, tegninger, dokumenter, beskrivelser og andre oplysninger, der leveres af selskabet, forbliver selskabets ejendom, herunder ophavsretten hertil.

5) PRISER

a). Ethvert tilbud er kun bindende i 7 dage fra datoen for tilbuddet eller den dato, hvor selskabet trækker tilbuddet tilbage, alt efter hvilken dato der er den tidligste.

 1. Selskabet kan ændre sine prislister fra tid til anden uden forudgående varsel.

6) LEVERING

 1. De priser, som selskabet oplyser, omfatter leveringsomkostninger, men ikke importtold i de enkelte lande.
 2. Virksomheden leverer til hele verden.
 3. Virksomheden oplyser en anslået leveringsdato, før en ordre afgives.
 4. De leveringsdatoer, som virksomheden oplyser, er så nøjagtige som muligt, men kan ikke garanteres. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, uanset hvordan de opstår, som følge af forsinkelser. Leverings- eller leveringstidspunktet er ikke af afgørende betydning.
 5. Tab eller beskadigelse under transport eller mangler skal anmeldes til selskabet inden for 48 timer efter den fysiske levering af varerne af kunden eller en tredjepart, som kunden har udpeget til dette formål.
 6. Selskabets ansvar for varer, der er gået tabt eller beskadiget under transport, er begrænset til reparation eller efter selskabets skøn erstatning af varerne, forudsat at kunden returnerer varerne til selskabet inden for 30 dage efter meddelelsen om tabet eller skaden.
 7. Når varerne afhentes af eller på vegne af kunden, er dette ensbetydende med levering til kunden.
 8. Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for forældede leveringstider, ligesom der er en pengene tilbage garanti i forbindelse med specialfremstillede produktioner.

7) BETALINGSBETINGELSER

a). For kunder uden en konto og forhandlerkontrakt skal ordrerne betales før produktion, medmindre der er aftalt andre betalingsbetingelser med selskabet. Dette gælder for alle webshop-ordrer og accepterede tilbud. For alle tilbud, der er godkendt af kunden, vil blive sat i produktion straks efter skriftlig godkendelse. Vi anvender en betalingsfrist på 48 timer efter modtagelse af faktura.

 1. Godkendte tilbud sættes i produktion straks efter godkendelsen med en betalingsfrist på 2 dage.
 2. Medmindre andet er skriftligt aftalt med selskabet, inden en ordre afgives, skal betaling ske via PayPal, iDeal, bankoverførsel, debet- eller kreditkort eller via BACS-overførsel til en konto, der føres af selskabet og deles med kunden.
 3. For forhandlerkonti skal fuld betaling ske inden for 30 dage fra fakturadatoen, og det er vigtigt at betale inden for den fastsatte frist.
 4. I tilfælde af manglende betaling på forfaldsdatoen vil kunden, hvis selskabet kræver det, og uden at det berører selskabets andre rettigheder eller retsmidler, modtage en påmindelse efter 48 timer, 7 dage og 12 dage. Virksomheden har skåret produktionsforberedelser og materialer efter at have modtaget det underskrevne tilbud og har således allerede afholdt de nødvendige omkostninger. Medmindre andre betalingsbetingelser er aftalt.
 5. Hvis fakturaen ikke er betalt efter 16 dage, vil der automatisk blive iværksat en direkte debitering. Medmindre der er aftalt andre betalingsbetingelser.

8) INDGÅELSE AF KONTRAKTEN

a). Det er helt gratis og uforpligtende at anmode om et tilbud via webstedet. Kunden afgiver en ordre på varer, der skal leveres af selskabet, via telefon eller e-mail eller ved hjælp af digital accept af vores Cloud-tilbud. Ved modtagelse af en ordre eller et accepteret tilbud udarbejder Virksomheden en digital faktura og iværksætter produktionen af produkterne. Virksomheden sender kunden forventede leveringsdatoer og alle oplysninger om status for produktions- og leveringsprocessen.

 1. Ordren anses for at være afgivet, og kontrakten mellem selskabet og kunden er indgået, når selskabet modtager et tilbud underskrevet af kunden eller en online bestilling.
 2. Justeringer i designet eller i specifikationerne for det produkt, der skal fremstilles af selskabet, skal meddeles skriftligt inden for 24 timer efter det underskrevne tilbud eller den afgivne ordre. Dette skyldes, at produktionsprocessen vil blive sat i gang efter 24 timer, hvilket gør det umuligt at foretage justeringer.

9) EJENDOMMERSKAB

a). Alle varer forbliver virksomhedens ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

 1. I tilfælde af at kunden er genstand for en insolvensbehandling (herunder administration, likvidation, konkurs, eller en virksomhed eller en personlig frivillig ordning), ophører kundens ret til besiddelse af varerne øjeblikkeligt, og kunden er ikke berettiget til at beholde virksomhedens varer. Virksomheden kan i dette tilfælde opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.
 2. Med undtagelse af ubestridte kreditter eller betalinger, som virksomheden skylder kunden, skal kunden betale alle beløb, der er skyldige til virksomheden, fuldt ud uden fradrag eller tilbageholdelse, medmindre loven kræver det, og kunden har ikke ret til modregning eller modkrav over for virksomheden for at retfærdiggøre tilbageholdelse af hele eller en del af betalingen.

10) ANNULLERING – ERHVERVSKUNDER

a). Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise annullering af ordrer afgivet af kunden og nægter at acceptere varer, der returneres til virksomheden uden forudgående samtykke.

 1. Da virksomheden fremstiller specialfremstillede produkter, kan afbestilling ske skriftligt inden for 24 timer efter det underskrevne tilbud. Efter 24 timer er produktionsprocessen begyndt, og afbestilling er derfor ikke mulig.
 2. Kunden er ansvarlig for varer, der returneres med virksomhedens samtykke, og for annullering af en ordre, der er accepteret efter virksomhedens skøn. Kunden er fortsat ansvarlig for de oprindelige omkostninger til transport til kundens adresse. Kunden er også ansvarlig for omkostningerne til fjernelse og returtransport samt for værdien af alle materialer, der er anvendt og alt arbejde udført af virksomheden inden annulleringsdatoen.
 3. Annullering af ordren træder først i kraft efter skriftlig bekræftelse fra selskabet.

11) ANNULLERING – PRIVATE KUNDER

 1. Da virksomheden fremstiller specialfremstillede produkter, kan afbestilling ske skriftligt inden for 24 timer efter det underskrevne tilbud. Efter 24 timer er produktionsprocessen begyndt, og afbestilling er derfor ikke mulig.
 2. Medmindre de varer, der leveres af selskabet, er defekte eller ikke svarer til beskrivelsen, skal kunden betale omkostningerne ved at returnere varerne til selskabet i god og salgbar stand. På grund af varernes skrøbelige karakter skal varerne returneres i den originale emballage eller i en passende kvalitetsemballage, der er godkendt af selskabet, inden kunden returnerer varerne til selskabet.
 3. Varer, der returneres til virksomheden af kunden i henhold til denne bestemmelse, forbliver på kundens risiko, indtil virksomheden har bekræftet modtagelsen af de returnerede varer, som er i god og salgbar stand. I betragtning af varernes skrøbelige karakter anbefaler selskabet, at varer, der returneres til selskabet af kunden, forsikres for kundens regning for hele varens købspris.
 4. 11a-11g gælder ikke for varer, der er fremstillet efter kundens specifikationer eller specialfremstillet til kunden. I forbindelse med sådanne varer har kunden ikke ret til at annullere en kontrakt, der er indgået med selskabet, hvis der er tale om sådanne varer.

12) BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a). Hvis varerne leveres i forseglede kasser, kan virksomheden ikke påtage sig ansvar for skader på varerne eller personskade, hvis kassen åbnes eller forsøges åbnet.

 1. Hvis selskabet har anbefalet, at et produkt installeres af en erfaren neonskilteinstallatør, kan selskabet ikke påtage sig ansvar for skader, tab, omkostninger, udgifter eller tilskadekomst som følge af en installation, der ikke er i overensstemmelse med selskabets anbefalinger.
 2. Med forbehold af ovenstående betingelse 5(c) og i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, er selskabets maksimale ansvar for kontraktbrud, vildledning, fejlagtige oplysninger eller anden skadevoldende handling eller uagtsomhed, herunder uagtsomhed, der opstår som følge af eller i forbindelse med kontrakten, begrænset til den pris, der er betalt til selskabet efter kontrakten.
 3. Selskabet er ikke ansvarligt for tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af omdømme, følgetab og/eller omkostninger eller udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med en kontrakt med selskabet.

13) GARANTI

Alle varer, der leveres af selskabet, er omfattet af en begrænset garanti på 12 måneder for udendørs brug og 24 måneder for indendørs brug. Garantibetingelserne findes på side 6-7 i den manual, der følger med de varer, der leveres til kunden. Vilkårene og betingelserne i den nævnte garanti har samme gyldighed som vilkår og betingelser i denne aftale.